המכללה האקדמית נתניה

צור קשרלייעוץ והכוונה התקשרו 072-3318563

mobileIconLink

מלגות

האקדמית נתניה מעניקה עד 8,000,000 ש"ח מלגות בשנה!

סטודנטים ומועמדים המבקשים ללמוד מהם ההקלות הקיימות בשכר הלימוד יכולים לקבל מידע רב אודות מלגות לשנה"ל תש"פ..
מדי שנה האקדמית נתניה מעניקה מלגות בסך כולל  של כ 8,000,000 ש"ח לכלל הלומדים בה ואשר עונים על הקריטריונים שקבעה ועדת המלגות.

 

רשימת מלגות

 • מלגת סיוע "תשובה" מטעם קרן "דלק" למדע, חינוך ותרבות על רקע סוציו אקונומי
  • כזכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין, קבלת המלגה מותנית בשקלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית. גובה המלגה: עד 3,500 ₪. פעילות תמורת מלגה: אין. הרשמה: טפסים של מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה (תחת קטגוריה מתעניינים ומידע למתעניין). דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 . הגשה בין התאריכים: עד ה- 1.1.2020. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגות שטיימנץ- סיוע על רקע מצב סוציו אקונומי, לקידום החינוך. מלגה בשיתוף עם קרן אניאס ובני שטיימנץ
  • זכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין, קבלת המלגה מותנית בשקלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית. גובה המלגה: 8,000 ₪ . פעילות תמורת מלגה: התנדבות בהדרכת ילדים מרקע סוציו אקונומי נמוך, מקבלי המלגה יידרשו ל -100 שעות שנתיות לפעילות חברתית/חונכות/סיוע לימודי עפ"י הנחיות מנהלי קרן שטיימנץ. הרשמה: טפסים של מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה(תחת קטגוריה מתעניינים ומידע למתעניין). דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 . הגשה בין התאריכים: עד ה- 1.1.2020. *כפוף לנוהל כפל מלגות. הסכום המוזכר לעיל הינו המלגה המקסימאלית תחת המלגות הפנימיות שניתן לקבל.
 • מלגות סיוע ע"ש משפחת המבורגר לביה"ס למנהל עסקים ולביטוח
  • זכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין, הלומדים בבתי הספר הנ"ל בהתאם לשיקולי בתי הספר ובשקלול עם נתונים אישיים של כל מועמד. גובה המלגה: עד 3,000 ₪. פעילות תמורת מלגה: אין. הרשמה: טפסים של מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה(תחת קטגוריה מתעניינים ומידע למתעניין). דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 . הגשה בין התאריכים: עד ה- 1.1.2020. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגת בני משפחה
  • זכאים: בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים יחד במסלול האקדמי של המכללה. גובה המלגה: 5% מגובה שכר הלימוד לכל סטודנט. הרשמה: טפסים של מלגת בני משפחה ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מהאתר המכללה(תחת קטגוריה מתעניינים ומידע למתעניין). דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 . הגשה בין התאריכים: עד ה 1.1.2020. *כפוף לנוהל כפל מלגות..
 • מלגות לנרשמים מצטיינים
  • זכאים: מועמדים חדשים אשר ממוצע הבגרות שלהם 100 ומעלה וציונם בפסיכומטרי מעל 620 נקודות. גובה המלגה: המלגה הינה מדרגית בהתאם לשקלול נתוני הקבלה (פסיכומטרי ובגרות), ויכולה להגיע עד 80% מגובה שכר הלימוד בשנה הראשונה. בשנים ב'-ג' קבלת המלגה מותנת בהצטיינות יתרה. הרשמה: הגשת תעודת בגרות מלאה "נאמן למקור", אישור על ציון הבחינה בפסיכומטרי. דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3. הגשה בין התאריכים: במועד הרישום. *כפוף לנוהל כפל מלגות כאשר גובה המלגה יכול להגיע עד 100% משכר הלימוד.
 • מלגות לנרשמים לביה"ס למדעי המחשב
   • מלגות הצטיינות מיוחדות- מועמדים מצטיינים בעלי: • ממוצע בגרות משוקלל 105. • פסיכומטרי 700 ומעלה. • בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 ומעלה. • בגרות באנגלית 5 יחידות בציון 90 ומעלה. • בשנה א' 80% פטור משכר לימוד. • בשנים ב' ו – ג' 40% אוטומטי ויתרה מותנית בהצטיינות בלימודים ובפעילות חברתית/חונכות/סיוע לבית הספר למ"מ. מלגות הצטיינות: הקריטריונים: • ממוצע בגרות 105 ומעלה. • בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 85 ומעלה. • בשנה א' 50% פטור משכר לימוד. • בשנים ב' ו – ג 25.5% אוטומטי ויתרה מותנית בהצטיינות בלימודים ובפעילות חברתית/חונכות סיוע לבית הספר למ"מ. מלגת סטודנטיות: • מלגה בגובה 25% משכר הלימוד בשנה א'. בשנים ב' ו-ג' 25% מותנה בשירות בקהילה. (100 שעות בשנה, כנהוג במכללה) קבלת כל אחת מהמלגות המצוינות לעיל מותנית בראיון עם הדיקן. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
  • מלגה לבוגרי המכינה
   • זכאים: בוגרי המכינה הקדם אקדמית שיתקבלו ללימודים אקדמיים. גובה המלגה: 2,500 ₪ עבור שנת הלימודים הראשונה. הרשמה: מעודכן אוטומטית. דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגות תואר שני לבוגרי המכללה
  • זכאים: בוגרי המכללה. גובה המלגה : עד 10,000 ₪ . הרשמה: למידע מפורט יש לפנות למדור שכר לימוד 09-8607777 שלוחה 3 . *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגת "חץ" לתואר שני
  • זכאים: סטודנטים שיחלו לימודי שנה ג' בשנה"ל תש"פ+מסיימי לימודי תואר ראשון בשנה"ל תשע"ט. גובה המלגה: עד 35% מעלות תואר שני (בהתאם לכמות מינימאלית של נרשמים). הרשמה: למידע מפורט יש לפנות למדור שכר לימוד 09-8607777 שלוחה 3. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מסלול אקדמי תורני
  • זכאים: בוגרי/ות חינוך דתי. גובה המלגה: נקודות זיכוי בהתאם לנהלי כל בית ספר במכללה. פעילות תמורת מלגה: נוכחות של למעלה מ-80% לפעילות שכוללת העשרה תורנית באווירה דתית בימי שני: 17:15-21:15 הרשמה: פנייה לראש בית המדרש: הרב ניר ורגון. דרכי התקשרות: הרב ניר ורגון נייד: 054-5667256 מייל: nirvargon@gmail.com הגשה בין התאריכים: סוף מועד הרישום הכללי למכללה. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגה לבני העדה האתיופית
  • זכאים: סטודנטים מן המניין. אופי הפעילות והמלגה: סטודנטים בני העדה האתיופית זוכים לסיוע משמעותי במימון שכר הלימוד, תמורת פעילות בבתי ספר, מועדוניות ומסגרות שונות בקהילה. תכנית זו מתבצעת בשיתוף פעולה עם המנהל לסטודנטים עולים ממשרד הקליטה, משפחת גוטוירט, חברת לוריאל ומס' קרנות ותורמים ייחודיים לתכנית זו. דרכי התקשרות: למידע מפורט יש לפנות למדור שכר לימוד 09-8607777 שלוחה 3. *כפוף לנוהל כפל מלגות.09-8607777
 • מלגה לעולים מצרפת
  • זכאים: עולים חדשים וותיקים מצרפת וסטודנטים מן המניין. אופי הפעילות והמלגה: האקדמית נתניה פיתחה תכנית ייחודית לקליטת סטודנטים עולים מצרפת. במסגרת תכנית זו הקמפוס הפרנקופוני מעניק מלגות משמעותיות, ליווי פדגוגי וחונכות אקדמית לעולים ותיקים וחדשים. המלגות ניתנות תמורת פעילות חברתית וחינוכית בקהילה. התכנית נתמכת על ידי עמותת הידידים הצרפתים של המכללה. דרכי התקשרות: ניקול פרחי 09-8607898. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגת סטודנטים בני העיר נתניה
  • זכאים: בהתאם לקריטריונים שקובעת העירייה: רישום במרשם האוכלוסין, ומגורים בעיר נתניה לפחות ב – 5 שנים האחרונות. גובה המלגה: 7.5% מגובה שכר הלימוד, קבלת המלגה מותנית בקבלת הסכום בפועל מהעירייה. הרשמה: טפסים של מלגת תושב נתניה ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה(תחת קטגוריה מתעניינים ומידע למתעניין). דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 . הגשה בין התאריכים: עד ה 1.1.2020.
 • סטודנטים בונים קהילה
  • זכאים: סטודנטים מן המניין. אופי פעילות והמלגה: הילדים ובני הנוער זקוקים לעידוד, לתמיכה, לעזרה בלימודים כדי לצאת ממעגל המצוקה. סטודנטים ממוסדות אקדמיים באזור נרתמים לעזרה חונכים 4 תלמידים ומקבלים בתמורה דיור בשכונות המיועדות. פעילותם כחונכים כוללת 6 שעות שבועיות בסיוע לילדים המתקשים בשיעורי בית ונעדרים כישורים חברתיים. הילדים המבקרים בבתי הסטודנטים, מתרשמים מתפקודם והצלחותיהם. הסטודנטים מארגנים אירועים חברתיים אחת לחודש ונמצאים בקשר עם משפחות הילדים והקהילה ואף מפתחים גישה ייחודית ותכניות למשפחה. החל משנתם השנייה בפרויקט ניתנת אפשרות למלגת קיום עבור תכנון והוצאה לפועל של תכנית חברתית נוספת. דרכי התקשורת: lavy_lavy@012.net.il
 • מלגת קרן אפרים קציר
  • זכאים: אימהות חד הוריות עד גיל 42 הלומדות לתואר ראשון, מצב סוציואקונומי נמוך. הרשמה: דרך אתר קציר. דרכי התקשרות: מרכזת מטעם המכללה סוניה 09-8607417. הגשה בין התאריכים: תחילת שנת הלימודים.
 • מלגות לימודים סחל"ב
  • זכאים: סטודנטים הלומדים לתואר ראשון. אופי הפעילות: המלגה תינתן על פעילות לימודים בגני ילדים ובבתי הספר בהיקף שנתי של 113 שעות (כ-4 שעות שבועיות). גובה מלגה- הינו 60% משכר לימוד בסיסי (כ-6,000 ₪). הגשה בין התאריכים: הגשה באתר www.sachlav-edu.co.il.
 • מלגת משרד החינוך
  • זכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון/שני. קבלת המלגה מותנית בשכלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים אחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית, מגורים, שרות צבאי/לאומי, משך הלימודים, מה לומדים, היקף סכום החיוב של שכר הלימוד השנתי, היקף הסיוע החיצוני ועוד. גובה המלגה: עד 4,000 ₪. פעילות תמורת מלגה: אין. הרשמה: טפסים של מלגת משרד החינוך ניתן לרכוש בחנות "מעט לעת" שנמצאת בקמפוס המכללה. דרכי התקשרות: טלפון: 08-6776032 דוא"ל: milgot@taldor.co.il פרטים נוספים אפשר למצוא באתר משרד החינוךwww.edu.gov.il הגשה בין התאריכים: תחילת שנת הלימודים.
 • מלגת אימפקט
  • מלגות ללוחמים משוחררים על בסיס מצב סוציו אקונומי זכאים: המלגה מיועדת לסייע לחייל המשוחרר (עד דרגת סרן) במימון שכר הלימוד עד 4 שנות לימוד, גובה המלגה 4,000$ לשנה. גובה המלגה: סטודנט שימצא זכאי לקבלת מלגת IMPACT , יוענקו לו ע"י המכללה 5,000₪ בכפוף לנוהלי המכללה למתן מלגות. הרשמה: מידע באגודה למען החייל – מחלקת מלגות. דרכי התקשרות: טלפון 03-5445731 מייל impact@awis.org.il הגשה בין התאריכים: תיאום מול האגודה למען החייל. *כפוף לנוהל כפל מלגות. המלגה יכולה להגיע עד לכדי 80% מגובה שכה"ל לזכאים למלגת אימפקט.
 • קרן גרוס לקידום חיילים משוחררים
  • זכאים: חיילים משוחררים אשר שירתו לפחות שנה אחת בשרות סדיר, שטרם מלאו להם 5 שנים מיום שחרורם, בנוסף הקרן מעניקה סיוע לחיילים משוחררים הנמצאים במצוקה, מצב סוציאלי חריג, חיילים אשר הוכרו בצה"ל כ "חיילים בודדים" או "זכאי סיוע". גובה המלגה: גובה הסיוע המרבי עומד 5,500 ₪. פעילות תמורת מלגה: חלק מהמלגות מותנות בפעילות קהילתית. הרשמה: באתר הקרן www.gruss.org.il
 • מלגה היא"ס
  • זכאים: סטודנטים עולים חדשים, הלומדים לפחות סמסטר במוסד לימודים המוכר ע"י המל"ג ושנותרה להם לפחות שנת לימודים נוספת. גובה המלגה:. משתנה מידי שנה. הרשמה: חודשים אוגוסט וספטמבר. דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3. או באתרנו: www.hias.org.il *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מנהל הסטודנטים
  • זכאים: א. עולה/ בן עולה ב. קטין חוזר ג. אזרח עולה, ולפי קריטריונים של גיל. גובה המלגה: מימון שכר לימוד ל 3 שנים, גובה המימון עד לגובה שכר לימודים אוניברסיטאי תחומי סיוע נוספים: הלוואות, מימון חלקי של קורסי אנגלית. פעילות תמורת המלגה: במהלך שנת הלימודים השלישית מותנה מתן המלגה בשרות חברתי קהילתי. הרשמה: דרך אתר משרד הקליטה www.studentsolim.gov.il (תחת מידע למעומדים).
 • פרויקט חינוך לפסגות
  • זכאים: סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני במוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה. גובה המלגה: 5,000 ₪ פעילות תמורת מלגה: התנדבות בהדרכת ילדים מצטיינים מרקע סוציו אקונומי נמוך. הרשמה: באתר הקרן www.e4e.org.il דרכי ההתקשרות: טלפון : 03-6013601 פקס: 03-6013612 רח' קוייפמן 6,בית הגאון, תל אביב- יפו. הגשה בין התאריכים: כל השנה, מומלץ ביוני- יולי.
 • מלגת מפעל הפיס ללוחמים ותומכי לחימה
  • זכאים: חיילים משוחררים עד 5 שנים מיום השחרור ששירתו כלוחמים/ תומכי לחימה, ע"פ מצב סוציו אקונומי. גובה המלגה : המלגה בסך כולל של עד 30,000 ₪ ( 10,000 ₪ לשנה במשך 3 שנים רצופות) ניתנת החל משנת הלימודים הראשונה ועד 3 שנות לימוד רצופות. פעילות תמורת המלגה: תרומה לקהילה בהיקף של 130 שעות בשנה במסגרת עמותת "ידידים" למען הנוער והחברה. הרשמה: בקישור לאתר מפעל הפיס: www.pais.co.il דרכי התקשרות : טלפון : 073-2955881
 • מלגת JLI קורס 'מבט אל החיים' ('תקומה') מופעל במכללה ע"י 'חב"ד בקמפוס'
  • זכאים: סטודנטים/ות מן המניין, וכן לבוגרי המכללה. גובה המילגה: 1,000 ₪ . המלגה מוענקת ישירות לסטודנט. הפעילות: תכנית לימודים ייחודית ומושקעת העוסקת במבטה של היהדות על דילמות החיים של כולנו. הקורס בן 9 מפגשים. בחלק מהמפגשים יופיעו אמנים אורחים. קורס זה מתקיים ב- 210 אוניברסיטאות ומכללות בחו"ל. ובארץ הוא מתקיים ב-35 אוניברסיטאות ומכללות. הרשמה: רק באתר: www.chabadcampus.co.il. תקופת הרישום: הרישום לקורס סמסטר חורף, לקראת תחילת שנת הלימודים. הרישום לקורס סמסטר ב', לקראת תחילת סמסטר ב'. לפרטים נוספים: ניתן לפנות ל'בית חב"ד' באקדמית נתניה, הרב שניאור לנדא: מייל: SSL770@gmail.com נייד: 052-770-3130 מיוחד: בכל סמסטר יתקיים עבור הסטודנטים/את מהמכללה, סופ"ש ייחודי מסובסד. הסופ"ש מיועד לכלל הסטודנטים וגם למשתתפי הקורס.
 • מלגת ארתקאא לתואר ראשון לבני החברה הערבית, הדרוזית
  • זכאים: בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. גובה המילגה: עד 25,000 ₪ . פעילות תמורת המלגה: התנדבות בקהילה. הרשמה: הרשמה מקוונת בכתובת: http://www.irteka.co.il/questionare-info.asp
 • קרן הישג
  • זכאים: חיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים. הקרן מעניקה מימון של שכר הלימוד וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום. גובה המלגה:. סטודנט שימצא זכאי לקבלת מלגה מקרן הישג יוענקו לו ע"י המכללה 5,000 ₪ בכפוף לנוהלי המכללה למתן מלגות. הרשמה: ההרשמה דרך האתר www.heseg.com דרכי התקשרות: טלפון 03-5445731 מייל keren@heseg.com הגשה : בתיאום מול קרן הישג. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • פר"ח פרויקט חונכות
  • זכאים: פרח מיועד לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות והמכללות האקדמיות שבאישור המועצה להשכלה גבוהה. דרכי התקשרות: מידע באגודת הסטודנטים של המכללה 09-8607722 או באמצעות הרשמה באתר האינטרנט: www.perach.org.il
 • אתרים באינטרנט למלגות חיצוניות נוספות
  • אתר המועצה להשכלה גבוהה בישראל: http://che.org.il מבחר מלגות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, ביניהן מלגות עבור בני החברה הערבית והדרוזית. אתר מלגות: www.milgot.il התאחדות הסטודנטים בישראל: http://nuis.co.il/mobile/category/scholarships נוהל כפל מלגות • כל המלגות הרשומות לעיל הינן בכפוף לנוהל כפך מלגות הנהוג במכללה. • סכום מלגה מקסימלי המצטבר למלגות שונות במכללה הינו 4,500 ₪ לסטודנט לשנה. • האקדמית נתניה מעניקה מלגות מסוגים שונים. היות והכספים העומדים לרשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות, ישנה הגבלה על הסכום המקסימלי שיכול לקבל סטודנט במלגה. לאור האמור, אין כפל מלגות. • מידע על חריגים מפורסם במדריך המידע מידי שנה. • בתחילת שנת הלימודים מופצת חוברת מלגות שמופקת ע"י התאחדות הסטודנטים הארצית ומחולקת ע"י אגודת הסטודנטים של האקדמית נתניה ובה מפורטות כל המלגות הרלוונטיות לתלמידי האקדמית נתניה. • כל סטודנט הזכאי למלגה או המגיש בקשה למלגה חייב לחתום על טופס "נוהלי כפל מלגות" • לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד : 09-8607777 שלוחה 3.

לתשומת ליבכם, כמדי שנה נקבע סכום מלגה מקסימלי.

בתחילת שנת הלימודים מופצת חוברת מלגות שמופקת ע"י התאחדות הסטודנטים הארצית ומחולקת ע"י אגודת הסטודנטים של האקדמית נתניה ובה מפורטות כל המלגות הרלוונטיות לתלמידי האקדמית נתניה.

האקדמית נתניה מעניקה מלגות מסוגים שונים. היות והכספים העומדים לרשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות, ישנה הגבלה על הסכום מקסימלי שיכול לקבל סטודנט במלגה. לאור האמור, אין כפל מגלות.

כל סטודנט הזכאי למלגה או המגיש בקשה למלגה חייב לחתום על טופס "נוהלי כפל מלגות".

arrow   לייעוץ והכוונה התקשרו 072-3318563

המכללה האקדמית נתניה - עם הפנים לאתגרי המאה ה-21

המכללה האקדמית נתניה - עם הפנים לאתגרי המאה ה-21

האקדמית נתניה מעניקה עד 8,000,000 ש"ח מלגות בשנה!

סטודנטים ומועמדים המבקשים ללמוד מהם ההקלות הקיימות בשכר הלימוד יכולים לקבל מידע רב אודות מלגות לשנה"ל תשע"ט.
מדי שנה האקדמית נתניה מעניקה מלגות בסך כולל  של כ-8,000,000 ש"ח לכלל הלומדים בה ואשר עונים על הקריטריונים שקבעה ועדת המלגות.

 

רשימת מלגות

 • מלגת סיוע "תשובה" מטעם קרן "דלק" למדע, חינוך ותרבות על רקע סוציו אקונומי
  • כזכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין, קבלת המלגה מותנית בשקלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית. גובה המלגה: עד 3,500 ₪. פעילות תמורת מלגה: אין. הרשמה: טפסים של מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה (תחת קטגוריה מתעניינים ומידע למתעניין). דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 . הגשה בין התאריכים: עד ה- 1.1.2019. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגות שטיימנץ- סיוע על רקע מצב סוציו אקונומי, לקידום החינוך. מלגה בשיתוף עם קרן אניאס ובני שטיימנץ
  • זכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין, קבלת המלגה מותנית בשקלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית. גובה המלגה: 8,000 ₪ . פעילות תמורת מלגה: התנדבות בהדרכת ילדים מרקע סוציו אקונומי נמוך, מקבלי המלגה יידרשו ל -100 שעות שנתיות לפעילות חברתית/חונכות/סיוע לימודי עפ"י הנחיות מנהלי קרן שטיימנץ. הרשמה: טפסים של מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה(תחת קטגוריה מתעניינים ומידע למתעניין). דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 . הגשה בין התאריכים: עד ה- 1.1.2020. *כפוף לנוהל כפל מלגות. הסכום המוזכר לעיל הינו המלגה המקסימאלית תחת המלגות הפנימיות שניתן לקבל.
 • מלגות סיוע ע"ש משפחת המבורגר לביה"ס למנהל עסקים ולביטוח
  • זכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין, הלומדים בבתי הספר הנ"ל בהתאם לשיקולי בתי הספר ובשקלול עם נתונים אישיים של כל מועמד. גובה המלגה: עד 3,000 ₪. פעילות תמורת מלגה: אין. הרשמה: טפסים של מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה(תחת קטגוריה מתעניינים ומידע למתעניין). דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 . הגשה בין התאריכים: עד ה- 1.1.2020. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגת בני משפחה
  • זכאים: בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים יחד במסלול האקדמי של המכללה. גובה המלגה: 5% מגובה שכר הלימוד לכל סטודנט. הרשמה: טפסים של מלגת בני משפחה ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מהאתר המכללה(תחת קטגוריה מתעניינים ומידע למתעניין). דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 . הגשה בין התאריכים: עד ה 1.1.2020. *כפוף לנוהל כפל מלגות..
 • מלגות לנרשמים מצטיינים
  • זכאים: מועמדים חדשים אשר ממוצע הבגרות שלהם 100 ומעלה וציונם בפסיכומטרי מעל 620 נקודות. גובה המלגה: המלגה הינה מדרגית בהתאם לשקלול נתוני הקבלה (פסיכומטרי ובגרות), ויכולה להגיע עד 80% מגובה שכר הלימוד בשנה הראשונה. בשנים ב'-ג' קבלת המלגה מותנת בהצטיינות יתרה. הרשמה: הגשת תעודת בגרות מלאה "נאמן למקור", אישור על ציון הבחינה בפסיכומטרי. דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3. הגשה : במועד הרישום. *כפוף לנוהל כפל מלגות כאשר גובה המלגה יכול להגיע עד 100% משכר הלימוד.
 • מלגות לנרשמים לביה"ס למדעי המחשב
   • מלגות הצטיינות מיוחדות- מועמדים מצטיינים בעלי: • ממוצע בגרות משוקלל 105. • פסיכומטרי 700 ומעלה. • בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 ומעלה. • בגרות באנגלית 5 יחידות בציון 90 ומעלה. • בשנה א' 80% פטור משכר לימוד. • בשנים ב' ו – ג' 40% אוטומטי ויתרה מותנית בהצטיינות בלימודים ובפעילות חברתית/חונכות/סיוע לבית הספר למ"מ. מלגות הצטיינות: הקריטריונים: • ממוצע בגרות 105 ומעלה. • בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 85 ומעלה. • בשנה א' 50% פטור משכר לימוד. • בשנים ב' ו – ג 25.5% אוטומטי ויתרה מותנית בהצטיינות בלימודים ובפעילות חברתית/חונכות סיוע לבית הספר למ"מ. מלגת סטודנטיות: • מלגה בגובה 25% משכר הלימוד בשנה א'. בשנים ב' ו-ג' 25% מותנה בשירות בקהילה. (100 שעות בשנה, כנהוג במכללה) קבלת כל אחת מהמלגות המצוינות לעיל מותנית בראיון עם הדיקן. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגה לבוגרי המכינה
  • זכאים: בוגרי המכינה הקדם אקדמית שיתקבלו ללימודים אקדמיים. גובה המלגה: 2,500 ₪ עבור שנת הלימודים הראשונה. הרשמה: מעודכן אוטומטית. דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגות תואר שני לבוגרי המכללה
  • זכאים: בוגרי המכללה. גובה המלגה : עד 10,000 ₪ . הרשמה: למידע מפורט יש לפנות למדור שכר לימוד 09-8607777 שלוחה 3 . *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגת "חץ" לתואר שני
  • זכאים: סטודנטים שיחלו לימודי שנה ג' בשנה"ל תש"פ+מסיימי לימודי תואר ראשון בשנה"ל תשע"ט. גובה המלגה: עד 35% מעלות תואר שני (בהתאם לכמות מינימאלית של נרשמים). הרשמה: למידע מפורט יש לפנות למדור שכר לימוד 09-8607777 שלוחה 3. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מסלול אקדמי תורני
  • זכאים: בוגרי/ות חינוך דתי. גובה המלגה: נקודות זיכוי בהתאם לנהלי כל בית ספר במכללה. פעילות תמורת מלגה: נוכחות של למעלה מ-80% לפעילות שכוללת העשרה תורנית באווירה דתית בימי שני: 17:15-21:15 הרשמה: פנייה לראש בית המדרש: הרב ניר ורגון. דרכי התקשרות: הרב ניר ורגון נייד: 054-5667256 מייל: nirvargon@gmail.com הגשה בין התאריכים: סוף מועד הרישום הכללי למכללה. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגה לבני העדה האתיופית
  • זכאים: סטודנטים מן המניין. אופי הפעילות והמלגה: סטודנטים בני העדה האתיופית זוכים לסיוע משמעותי במימון שכר הלימוד, תמורת פעילות בבתי ספר, מועדוניות ומסגרות שונות בקהילה. תכנית זו מתבצעת בשיתוף פעולה עם המנהל לסטודנטים עולים ממשרד הקליטה, משפחת גוטוירט, חברת לוריאל ומס' קרנות ותורמים ייחודיים לתכנית זו. דרכי התקשרות: למידע מפורט יש לפנות למדור שכר לימוד 09-8607777 שלוחה 3. *כפוף לנוהל כפל מלגות.09-8607777
 • מלגה לעולים מצרפת
  • זכאים: עולים חדשים וותיקים מצרפת וסטודנטים מן המניין. אופי הפעילות והמלגה: האקדמית נתניה פיתחה תכנית ייחודית לקליטת סטודנטים עולים מצרפת. במסגרת תכנית זו הקמפוס הפרנקופוני מעניק מלגות משמעותיות, ליווי פדגוגי וחונכות אקדמית לעולים ותיקים וחדשים. המלגות ניתנות תמורת פעילות חברתית וחינוכית בקהילה. התכנית נתמכת על ידי עמותת הידידים הצרפתים של המכללה. דרכי התקשרות: ניקול פרחי 09-8607898. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מלגת סטודנטים בני העיר נתניה
  • זכאים: בהתאם לקריטריונים שקובעת העירייה: רישום במרשם האוכלוסין, ומגורים בעיר נתניה לפחות ב – 5 שנים האחרונות. גובה המלגה: 7.5% מגובה שכר הלימוד, קבלת המלגה מותנית בקבלת הסכום בפועל מהעירייה. הרשמה: טפסים של מלגת תושב נתניה ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה(תחת קטגוריה מתעניינים ומידע למתעניין). דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3 . הגשה בין התאריכים: עד ה 1.1.2020.
 • סטודנטים בונים קהילה
  • זכאים: סטודנטים מן המניין. אופי פעילות והמלגה: הילדים ובני הנוער זקוקים לעידוד, לתמיכה, לעזרה בלימודים כדי לצאת ממעגל המצוקה. סטודנטים ממוסדות אקדמיים באזור נרתמים לעזרה חונכים 4 תלמידים ומקבלים בתמורה דיור בשכונות המיועדות. פעילותם כחונכים כוללת 6 שעות שבועיות בסיוע לילדים המתקשים בשיעורי בית ונעדרים כישורים חברתיים. הילדים המבקרים בבתי הסטודנטים, מתרשמים מתפקודם והצלחותיהם. הסטודנטים מארגנים אירועים חברתיים אחת לחודש ונמצאים בקשר עם משפחות הילדים והקהילה ואף מפתחים גישה ייחודית ותכניות למשפחה. החל משנתם השנייה בפרויקט ניתנת אפשרות למלגת קיום עבור תכנון והוצאה לפועל של תכנית חברתית נוספת. דרכי התקשורת: lavy_lavy@012.net.il
 • מלגת קרן אפרים קציר
  • זכאים: אימהות חד הוריות עד גיל 42 הלומדות לתואר ראשון, מצב סוציואקונומי נמוך. הרשמה: דרך אתר קציר. דרכי התקשרות: מרכזת מטעם המכללה סוניה 09-8607417. הגשה בין התאריכים: תחילת שנת הלימודים.
 • מלגות לימודים סחל"ב
  • זכאים: סטודנטים הלומדים לתואר ראשון. אופי הפעילות: המלגה תינתן על פעילות לימודים בגני ילדים ובבתי הספר בהיקף שנתי של 113 שעות (כ-4 שעות שבועיות). גובה מלגה- הינו 60% משכר לימוד בסיסי (כ-6,000 ₪). הגשה באתר www.sachlav-edu.co.il.
 • מלגת משרד החינוך
  • זכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון/שני. קבלת המלגה מותנית בשכלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים אחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית, מגורים, שרות צבאי/לאומי, משך הלימודים, מה לומדים, היקף סכום החיוב של שכר הלימוד השנתי, היקף הסיוע החיצוני ועוד. גובה המלגה: עד 4,000 ₪. פעילות תמורת מלגה: אין. הרשמה: טפסים של מלגת משרד החינוך ניתן לרכוש בחנות "מעט לעת" שנמצאת בקמפוס המכללה. דרכי התקשרות: טלפון: 08-6776032 דוא"ל: milgot@taldor.co.il פרטים נוספים אפשר למצוא באתר משרד החינוךwww.edu.gov.il הגשה : תחילת שנת הלימודים.
 • מלגת אימפקט
  • מלגות ללוחמים משוחררים על בסיס מצב סוציו אקונומי זכאים: המלגה מיועדת לסייע לחייל המשוחרר (עד דרגת סרן) במימון שכר הלימוד עד 4 שנות לימוד, גובה המלגה 4,000$ לשנה. גובה המלגה: סטודנט שימצא זכאי לקבלת מלגת IMPACT , יוענקו לו ע"י המכללה 5,000₪ בכפוף לנוהלי המכללה למתן מלגות. הרשמה: מידע באגודה למען החייל – מחלקת מלגות. דרכי התקשרות: טלפון 03-5445731 מייל impact@awis.org.il הגשה בין התאריכים: תיאום מול האגודה למען החייל. *כפוף לנוהל כפל מלגות. המלגה יכולה להגיע עד לכדי 80% מגובה שכה"ל לזכאים למלגת אימפקט.
 • קרן גרוס לקידום חיילים משוחררים
  • זכאים: חיילים משוחררים אשר שירתו לפחות שנה אחת בשרות סדיר, שטרם מלאו להם 5 שנים מיום שחרורם, בנוסף הקרן מעניקה סיוע לחיילים משוחררים הנמצאים במצוקה, מצב סוציאלי חריג, חיילים אשר הוכרו בצה"ל כ "חיילים בודדים" או "זכאי סיוע". גובה המלגה: גובה הסיוע המרבי עומד 5,500 ₪. פעילות תמורת מלגה: חלק מהמלגות מותנות בפעילות קהילתית. הרשמה: באתר הקרן www.gruss.org.il
 • מלגה היא"ס
  • זכאים: סטודנטים עולים חדשים, הלומדים לפחות סמסטר במוסד לימודים המוכר ע"י המל"ג ושנותרה להם לפחות שנת לימודים נוספת. גובה המלגה:. משתנה מידי שנה. הרשמה: חודשים אוגוסט וספטמבר. דרכי התקשרות: 09-8607777 שלוחה 3. או באתרנו: www.hias.org.il *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • מנהל הסטודנטים
  • זכאים: א. עולה/ בן עולה ב. קטין חוזר ג. אזרח עולה, ולפי קריטריונים של גיל. גובה המלגה: מימון שכר לימוד ל 3 שנים, גובה המימון עד לגובה שכר לימודים אוניברסיטאי תחומי סיוע נוספים: הלוואות, מימון חלקי של קורסי אנגלית. פעילות תמורת המלגה: במהלך שנת הלימודים השלישית מותנה מתן המלגה בשרות חברתי קהילתי. הרשמה: דרך אתר משרד הקליטה www.studentsolim.gov.il (תחת מידע למעומדים).
 • פרויקט חינוך לפסגות
  • זכאים: סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני במוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה. גובה המלגה: 5,000 ₪ פעילות תמורת מלגה: התנדבות בהדרכת ילדים מצטיינים מרקע סוציו אקונומי נמוך. הרשמה: באתר הקרן www.e4e.org.il דרכי ההתקשרות: טלפון : 03-6013601 פקס: 03-6013612 רח' קוייפמן 6,בית הגאון, תל אביב- יפו. הגשה בין התאריכים: כל השנה, מומלץ ביוני- יולי.
 • מלגת מפעל הפיס ללוחמים ותומכי לחימה
  • זכאים: חיילים משוחררים עד 5 שנים מיום השחרור ששירתו כלוחמים/ תומכי לחימה, ע"פ מצב סוציו אקונומי. גובה המלגה : המלגה בסך כולל של עד 30,000 ₪ ( 10,000 ₪ לשנה במשך 3 שנים רצופות) ניתנת החל משנת הלימודים הראשונה ועד 3 שנות לימוד רצופות. פעילות תמורת המלגה: תרומה לקהילה בהיקף של 130 שעות בשנה במסגרת עמותת "ידידים" למען הנוער והחברה. הרשמה: בקישור לאתר מפעל הפיס: www.pais.co.il דרכי התקשרות : טלפון : 073-2955881
 • מלגת JLI קורס 'מבט אל החיים' ('תקומה') מופעל במכללה ע"י 'חב"ד בקמפוס'
  • זכאים: סטודנטים/ות מן המניין, וכן לבוגרי המכללה. גובה המילגה: 1,000 ₪ . המלגה מוענקת ישירות לסטודנט. הפעילות: תכנית לימודים ייחודית ומושקעת העוסקת במבטה של היהדות על דילמות החיים של כולנו. הקורס בן 9 מפגשים. בחלק מהמפגשים יופיעו אמנים אורחים. קורס זה מתקיים ב- 210 אוניברסיטאות ומכללות בחו"ל. ובארץ הוא מתקיים ב-35 אוניברסיטאות ומכללות. הרשמה: רק באתר: www.chabadcampus.co.il. תקופת הרישום: הרישום לקורס סמסטר חורף, לקראת תחילת שנת הלימודים. הרישום לקורס סמסטר ב', לקראת תחילת סמסטר ב'. לפרטים נוספים: ניתן לפנות ל'בית חב"ד' באקדמית נתניה, הרב שניאור לנדא: מייל: SSL770@gmail.com נייד: 052-770-3130 מיוחד: בכל סמסטר יתקיים עבור הסטודנטים/את מהמכללה, סופ"ש ייחודי מסובסד. הסופ"ש מיועד לכלל הסטודנטים וגם למשתתפי הקורס.
 • מלגת ארתקאא לתואר ראשון לבני החברה הערבית, הדרוזית
  • זכאים: בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. גובה המילגה: עד 25,000 ₪ . פעילות תמורת המלגה: התנדבות בקהילה. הרשמה: הרשמה מקוונת בכתובת: http://www.irteka.co.il/questionare-info.asp
 • קרן הישג
  • זכאים: חיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים. הקרן מעניקה מימון של שכר הלימוד וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום. גובה המלגה:. סטודנט שימצא זכאי לקבלת מלגה מקרן הישג יוענקו לו ע"י המכללה 5,000 ₪ בכפוף לנוהלי המכללה למתן מלגות. הרשמה: ההרשמה דרך האתר www.heseg.com דרכי התקשרות: טלפון 03-5445731 מייל keren@heseg.com הגשה בין התאריכים: בתיאום מול קרן הישג. *כפוף לנוהל כפל מלגות.
 • פר"ח פרויקט חונכות
  • זכאים: פרח מיועד לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות והמכללות האקדמיות שבאישור המועצה להשכלה גבוהה. דרכי התקשרות: מידע באגודת הסטודנטים של המכללה 09-8607722 או באמצעות הרשמה באתר האינטרנט: www.perach.org.il
 • אתרים באינטרנט למלגות חיצוניות נוספות
  • אתר המועצה להשכלה גבוהה בישראל: http://che.org.il מבחר מלגות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, ביניהן מלגות עבור בני החברה הערבית והדרוזית. אתר מלגות: www.milgot.il התאחדות הסטודנטים בישראל: http://nuis.co.il/mobile/category/scholarships נוהל כפל מלגות • כל המלגות הרשומות לעיל הינן בכפוף לנוהל כפך מלגות הנהוג במכללה. • סכום מלגה מקסימלי המצטבר למלגות שונות במכללה הינו 4,500 ₪ לסטודנט לשנה. • האקדמית נתניה מעניקה מלגות מסוגים שונים. היות והכספים העומדים לרשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות, ישנה הגבלה על הסכום המקסימלי שיכול לקבל סטודנט במלגה. לאור האמור, אין כפל מלגות. • מידע על חריגים מפורסם במדריך המידע מידי שנה. • בתחילת שנת הלימודים מופצת חוברת מלגות שמופקת ע"י התאחדות הסטודנטים הארצית ומחולקת ע"י אגודת הסטודנטים של האקדמית נתניה ובה מפורטות כל המלגות הרלוונטיות לתלמידי האקדמית נתניה. • כל סטודנט הזכאי למלגה או המגיש בקשה למלגה חייב לחתום על טופס "נוהלי כפל מלגות" • לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד : 09-8607777 שלוחה 3.

השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם:

לתשומת ליבכם, כמדי שנה נקבע סכום מלגה מקסימאלי.

בתחילת שנת הלימודים מופצת חוברת מלגות שמופקת ע"י התאחדות הסטודנטים הארצית ומחולקת ע"י אגודת הסטודנטים של האקדמית נתניה ובה מפורטות כל המלגות הרלוונטיות לתלמידי האקדמית נתניה.

האקדמית נתניה מעניקה מלגות מסוגים שונים. היות והכספים העומדים לרשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות, ישנה הגבלה על הסכום מכסימלי שיכול לקבל סטודנט במלגה. לאור האמור, אין כפל מגלות.

כל סטודנט הזכאי למלגה או המגיש בקשה למלגה חייב לחתום על טופס "נוהלי כפל מלגות".

arrowלייעוץ והכוונה התקשרו 072-3318563

digital marketing by ATOMI
השאר פרטים